VMware ESXi 5.5.0 1331820 Purple Screen / Dell Poweredge 2950

By | March 19, 2015

Motherboard nonmaskble interrupt, undiagnosed.

vmx-swga

PCPU 0: USSUVUUU

 

IMG_20150319_123204

 

FIX = Change Virtual NIC in the VM indicated from E1000E to E1000.

 

 

===

‘ \ ,u ll ll‘:–1.», .. |…i1.1 l =’=1:,:.;L| -fill I111 _ > _ V ]_ V”
‘~ r”1\ ‘l>|\\|v|’l I||».1r|1 rn|n|mil-1hl|- i|’\fPr‘l’|’Pt]- “F”1i-7l’l’_’l_”-“*”7- H7‘? ‘mu ha ‘7 h‘3’_’j'”‘arfi p[nh]”H’ P “1 I ‘I
‘ ‘ 1 ‘.‘u||l||\\ :1 -1,‘||-i|l1||mH|1|||_| :u\1m‘1‘-JQLIIJIJ-.1-1IJxZ?l5B
-1’ \l<\\ ‘-CH! “||- ,\’|]~1Il-lin|1|\u’. H xi-‘1
I\’|A H |\‘.‘.|l’-.-‘l||lll
|l\l‘l I-1| I: ll-‘1lillllhiwllllllllll Uflk llpt inn: lI:Li:l]b:l8.?E|5
u. \l “.||| 1’4.|:nll:ll)‘-11:1l1\J|1=-Hm.1,]‘)]P_1||i|;vF’o||in;lnt@v||kc|*m:lRn0ur:|‘+Ux5?5 ‘5-taukl Ux4lZ5UUOQUDDB
ll–1 1.”.lll l‘I|i‘)5-H: llhul lfilllldvihif lri ]l’nn ic_HnSauel3unl»<er’nelI¥noueF+Clx4‘3 Stack: C|x4l25Ul1’3d’3f U
ll-‘1 \.”.I\l 1‘h|’1t-ll: l|1,»<‘1l:H1l]:1n:l38S28]NI‘1IChr:ul»<Lint 1B0tt0n@unkeFn6lfln0uer‘+CIx5U ‘>tacl~<I U><8?8‘3c|l69d38d l
11- 1 |.”.\\l l’M’H‘ll : III‘-vi lfllllldn/‘::‘34|‘ ]BH_Dra inAncIDi€-ab le lnterruptsfiunkernelNnc|uer+C|xF3 stack: lIIx4lUHF|r2[]ba;|
ll–1l.”|l!l l’M.:.ll1:lll\-1l:HlUduE>3u83llDT >Intr‘Handlerfiunkerne1fln0ver*Ux1aF stackl Ox4125U119db58
|l- -1 I .”.l|l l’l<i.\-1|! : I lI\-1 llllllldrcf lllhfl ]qate_entrg[lunkeFnelflncluer ¢Ux64 stack! CI>(1Ub
ll-‘ll.”|lIll’3l1lI‘\H1ll\x‘1lfiU[]::ld32‘3d]PUuEI‘_HGltPCPU@\)HkBI‘l”lEl”I10’J8I‘*0X1r6 stacki OX1]
ll–1 l./”-Ill 1‘MhrH : l llx-1 18l][]eU‘1eBS9 ]CpuSchedIdleL0opIntflumkernelflr|0uer*+Ux4bd stack: Dxef‘
II.–1 l.-“-Ill l‘)1h|)HT llJx4 18DOeO5493D]CpuSchedD ispatchliumkernel¥fnover+EIx1630 stack: Elx325aS
lIv\ l/‘Hill l‘!dd‘)B 1 ([‘lx4 l8UUeD55c6S ]CpuSchedHa itfivmkerne lBnover+l3x24S stacki l3x412SlJ11‘3de38
lI~<‘1l/‘JillP31117383[Dx418DUd6dC54T]HOI‘ldHaitlI’l1;|!vmker‘nCl#rIUUCI‘+U><3a? stack: Uxfl
ll-’11./’5-l|1l‘ldcb8: [l]x41BUl]e3a9BaU]LinuxThread__Futexl3<I‘|c|ne>l$<None>*Ux3BEl Stack! DXBEI
(I141/“.1111 l‘)dl‘DBI[Ux418UDe3?a212]User_LinuxSgscallHandlcr@(H0ne)fl<H0ne)+Ox2l‘2 stack! Gx412501.l9dF28
II1-11;/‘€\lIll‘3df18t [Ux41BDOdea9b4d]User_LinuxSgscallHar|dler[lvml<ernelfln0ver+Elx1d stack: 0x35800580
|l><4l’/‘hlll1‘3dl‘28:[Ux418Dl3def1EI64]gatc_|:nt|-gfiwokerneHtnover+0x64 stack: Dxllilb
lm–at f\.»[]xIJ gs=Dx41BlEl4BDDE|E|Dl3 KgS=DXl3
linrndunp to disk. Slot 1 0|‘ 1.
I inul ized dump header (12/12) l)iskDunp= Successful.
Nu file configured to dump data.
llnhuqger uaiting(uo|-Id 57414) —- no port For remote debugger. “Escape” for local debugger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *